Συχνές ερωτήσεις

Στον ένα χρόνο πρέπει να γίνεται το ετήσιο service και κάθε δεύτερο χρόνο το γενικό service.

Δεν λειτουργεί κάποιο εξάρτημα ή έχει διαρροή φρεον.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τον τύπο του λαδιού.

Από τη φωτεινή ένδειξη στο καντράν ή από τον χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τις συνθήκες λειτουργίας.

Όταν έχουμε διαρροή νερού στο ψυγείο.

Μετά την παρέλευση 3ετίας το όριο ζωής της μπαταρίας έχει παρέλθει και χρειάζεται αντικατάσταση.

Πιθανόν να έχει φθαρεί το ΚΙΤ συμπλέκτη ή άλλα εξαρτήματα που σχετίζονται με αυτό.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Όταν είναι καινούργιο το αυτοκίνητο κάθε 4 χρόνια και μετά το πέρας της τετραετίας κάθε 2 χρόνια.